Yükleniyor...

Dr. Aydın Öztoprak

Yrd. Doç. Dr. Aydın Öztoprak

Endüstriyel Tasarım Bölüm Başkanı - Dekan Yardımcısı

hakkımda

Endüstriyel Tasarım

Endüstri Ürünleri Tasarımı lisans, yüksek lisans ve doktora derecelerinden ve bir çok ulusal ve uluslar arası tasarım ödülünden sonra kendimi akademiden çok uygulamaya yakın görüyorum. Ancak akademik araştırma projeleri yürütmek ve derslerde öğrencilerimle deneyimleri paylaşmak da hayatımın vazgeçemeyeceğim bir parçası.

Daha fazla

Medikal Ürünler

Medikal ürünlerin endüstriyel tasarımı ve yeni ürün geliştirme projeleri üzerine uzmanlaşan Medikal Ürünler Tasarım Araştırma Merkezi (TOBB ETU MEDEC) kurucusu ve yöneticisiyim. Ülkemizin büyük oranda ithalatçı olduğu bu sektörde geliştirdiğimiz ürünlerle sektörün gelişimine katkıda bulunmaktan gurur duyuyorum.

Daha fazla

Bilgisayar Destekli Tasarım

Yaklaşık 20 yıldır ürün geliştirme süreçlerinin bilgisayar ortamında yürütülmesi ve değerlendirmesi konularında çalışıyorum. Tasarım süreçlerinin yeni teknolojiler ve yöntemlerle verimliliğinin artırılması ve maliyetlerinin düşürülmesi için çalışmalar yürütüyorum.

Daha fazla

Savunma Sanayi

ASELSAN başta olmak üzere birçok savunma sanayi firması ile yaptığım işbirlikleri ile savunma sanayinde yerli tasarım payının artırılması, öğrencilerimizin bu sektörlerde deneyim kazanması için savunma sanayi ürünleri konusunda projeler yürütüyorum.

Daha fazla

Bilimsel İşler Güçler

Arastırma

Açık Alan Egzersiz Aletleri Tasarımı

TÜBİTAK 1001

Yürütücülüğünü üstlendiğim, TÜBİTAK 1001 Bilimsel Araştırma Programı kapsamında desteklenen "Kullanıcı İhtiyaç Ve Beklentilerine Göre Açık Alan Egzersiz Aletlerinin Geliştirilmesi" projesi 2015 Eylül ayında başlamıştır ve 3 yılda tamamlanması beklenmektedir. Kullanıcı araştırması, endüstriyel tasarım, üretim ve kullanıcı testlerini içeren projede 3 araştırmacı, 2 bursiyer bir danışman görev yapmaktadır.

Daha fazla

Açık Alan Egzersiz Aletleri

TÜBİTAK 1001

Portfolio image

Yürütücülüğünü üstlendiğim, TÜBİTAK 1001 Bilimsel Araştırma Programı kapsamında desteklenen "Kullanıcı İhtiyaç Ve Beklentilerine Göre Açık Alan Egzersiz Aletlerinin Geliştirilmesi" projesi 2015 Eylül ayında başlamıştır ve 3 yılda tamamlanması beklenmektedir. Kullanıcı araştırması, endüstriyel tasarım, üretim ve kullanıcı testlerini içeren projede 3 araştırmacı, 2 bursiyer bir danışman görev yapmaktadır.

Savunma Sanayi Tasarım Ihtiyaçları

Ankara Kalkınma Ajansı

Yürütücülüğünü üstlendiğim Ankara Kalkınma Ajansı Destekli "Savunma Sanayi Endüstriyel Tasarım Merkezi İhtiyaç ve Gereklilik Fizibilite Çalışması" kapsamında Ankara ve çevresinde faaliyet gösteren savunma sanayi firmalarının endüstriyel tasarım alanında ihtiyaçları belirlenmiş ve bu ihtiyaçlara cevap verebilecek bir tasarım merkezinin fizibilite çalışması yapılmıştır. 2016 Mayıs ayında tamamlanan projede 3 araştırmacı görev yapmıştır.

Daha fazla

Acil Yardım Turnikesi

SANTEZ

Araştırmacı olarak yer aldığım ve sanayi isbirliği tezleri (SANTEZ) kapsamında desteklenen "HAYAT - Harp ve Acil Durum Akıllı Turnikesi" projesi devam etmektedir. Proje kapsamında ASELSAN işbirliği ile acil durumlarda otomatik olarak kullanılabilecek bir turnike geliştirilmesi hedeflenmektedir.

Daha fazla

İlaç Hazırlama Ünitesi

KOSGEB

Tasarım danışmanı olarak görev aldığım, KOSGEB Ar-Ge Inovasyon programı kapsamında desteklenen "Tam Otomatik Kemoterapi Ilacı Hazırlama Ünitesi Gelistirilmesi" projesi başarı ile tamamşanmıştır. Proje kapsamıdna geliştirilen ve tasarlanan cihazlar önemli miktarda dövizin yurt içinde kalmasını sağlamış ve ciddi oranlarda verimlilik artışı sağlamıştır.

Daha fazla

Milli Raylı Sistemler Tasarımları

ASELSAN

ASELSAN işbirliği ile gerçekleştirdiğimiz raylı sistemler kavramsal tasarım çalışmalarında, ASELSAN tarafından elektronik donanımı geliştirilen raylı sistem araçlarının kavramsal endüstriyel tasarımı ve görselleştirme çalışmaları 2012 Mart ayında başarı ile tamamlandı.

Daha fazla

Medikal Ürünler Tasarım ve Araştırma Merkezi

Ankara Kalkınma Ajansı

Ankara Kalkınma Ajansı Mali destek programı kapsamında desteklenen "Medikal Ürünler Tasarım Araştırma ve Uygulama Merkezi" kurulması projesi 2012 Aralık ayında başarı ile tamamlandı. Yürütücülüğünü üstlendiğim proje ile TOBB ETU MEDEC kurularak hizmet vermeye başladı.

Daha fazla

arastırma projeleri

öğrencilerin korkulu rüyası

Dersler

EUT 216 CAD I

Bilgisayar destekli tasarımın temellerini kapsayan EUT 216 dersinde 3 boyutlu hacim kavramı, nokta, çizgi ve yüzey elemanları incelenmektedir. NURBS tabanlı modelleme araçlarının kullanıldığı derste ağırlıklı olarak Rhinoceros 3D yazılımı kullanılmaktadır.

EUT 217 CAD II

Mesh modelleme araçlarının kullanıldığı derste ağırlıklı olarak 3D Max programı kullanılmaktadır. Görselleştirme ve canlandırma konularını kapsayan derste fotogerçekçi görüntü hazırlama, fizik kurallarına uygun canlandırma, keyframe animasyon ve bilgisayar oyunu geliştirme çalışmaları yapılmaktadır.

EUT 318 CAD III

Üretim ve bilgisayar destekli tasarım ilişkisinin incelendiği derste, bilgisayar ortamında tasarlanan ürünlerin imalatı için gerekli katı modelleme araçları kullanılmaktadır. Katı modelleme araçları üzerinden ürün ağacı oluşturma, parametrik tasarım, imalat toleranslarına uygun tasarım ve bilgisayar ortamında yapısal analiz çalışmaları yapılan derste Solidworks yazılımı kullanılmaktadır.

TSR 501 Tasarım Stüdyosu

Disiplinler arası yüksek lisans stüdyosunda farklı disiplinlerden gelen öğrencilerle tasarımın geleceğine dair problemlere farklı perspektiflerden çözüm seçenekleri önermeyi amaçlıyoruz. Yüksek lisans öğrencilerimizin araştırma pratiklerini geliştirmeyi hedefleyen bu derste bilimsel yöntem kullanılarak tasarım odaklı araştırma süreçleri takip edilmektedir.

EUT 421 Endüstriyel Tasarım V

4. Sınıfın ilk endüstriyel tasarım stüdyosunda ürün kimliği, kullanım senaryosu, kullanıcı ihtiyaçları analizi, üretim yöntemi, malzeme seçimi gibi bir çok konunun yer aldığı tasarım problemlerine çözüm aranmaktadır. Bu arayışta sektörün öncü firmalarının katılımı ve işbirliği ile özgün ve yenilikçi olduğu kadar uygulamaya da dönük projeler geliştirmekteyiz.

EUT 422 Endüstriyel Tasarım VI

Mezuniyet projesinin üretildiği bu derste öğrencilerimiz, makine, bilgisayar, elektronik mühendisliği öğrencileri ile grup olarak çalışarak bir ürünün fikir aşamasından çalışan ürün aşamasına kadar her türlü adımını deneyimleme şansı bulmaktadır. Özgün ürün geliştirerek mezun olan öğrencilerimizin bu fikirlerini hayata geçirmeleri için TOBB ETU Teknoloji Transfer Ofisi ile yakın işbirliği yapılmaktadır.

Dersler

TASARIMLARIM

Derslerden projelerden arta kalan zamanlar

Portfolio

Motorlu Hasta Yatağı

@ Medikal

Motorlu Hasta Yatağı

Medikal

Raylı Sistemler

@ Savunma

Raylı Sistemler

Aselsan

Görev Planlama Konsolu

@ Savunma

Görev planlama Konsolu

STM

Raylı Sistemler

@Savunma @Animasyon

Aselsan Yerli Tren Tasarımları ve Teknolojileri

Animasyon Çalışmaları